Gươm Uriel

 

Gươm Uriel

Giá: 2020

 

+100 Công vật lý

 

+ 600 Máu

 

[Bảo hộ ma pháp] – Nội tại duy nhất: Khi Máu của tướng còn dưới 40%, Phong Ấn Uriel giúp tăng 200 giáp phép, kèm theo một lớp lá chắn trong 5 giây giúp chặn (500 + cấp tướng * 100) sát thương phép; 75 giây hồi chiêu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.