Hỏa cầu

Hỏa cầu

Hỏa cầu

Hỏa cầu

Hỏa cầu
Thời gian hồi chiêu: 4s
Tiêu hao: 60/65/70/75/80 Năng lượng
Khoảng cách: 625
Annie phóng một quả cầu lửa gây sát thương, nếu kết liễu được mục tiêu Annie sẽ nhận lại năng lượng tổn thất và một nửa thời gian hồi chiêu.
Gây 80/115/150/185/220 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.