Hỏa cuồng

Hỏa cuồng
Hỏa cuồng
Hỏa cuồng
Sau mỗi 4 lần tung chưởng, phép công kích kế tiếp của Annie sẽ làm choáng các mục tiêu trong 1.25/1.5/1.75 giây. Thời gian choáng này sẽ thay đổi mỗi 5 level

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar