Infused Raindrop Dota 2

Infused Raindrop Dota 2

Infused Raindrop Dota 2

Giá:225Mua từ cột Armaments
Điểm sử dụng ban đầu:5
Bị động:Chặn sát thương phép
Tăng:+0.85 hồi mana
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không

Infused Raindrop là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Armaments.
Được phép mua từ phút thứ 3 trở đi.
Có 1 giây hết hàng sau khi mua.
Infused Raindrops không cộng dồn trong túi đồ. Mỗi cái yêu cầu một ô chứa riêng.
Hiệu ứng hồi mana có cộng dồn.

Tiêu tốn 1 điểm để chặn 120 sát thương phép nếu là sát thương đó trên 50.
Có 5 điểm sử dụng khi mua. Khi dùng hết số điểm đó, vật phẩm sẽ biến mất.
Ngưỡng sát thương nhỏ nhất để kích hoạt: 50
Sát thương phép chặn: 120
Số điểm sử dụng: 5
Cooldown: 7
BKB khi có miễn nhiễm phép, Infused Raindrop không chặn sát thương.

Lưu ý:
Không chặn sát thương hay mất điểm khi đang hồi chiêu.
Không kích hoạt với sát thương nhỏ hơn 50.
Chỉ kích hoạt với sát thương phép (magical damage) bằng hoặc lớn hơn 50 (trước khi giảm trừ).
Vô hiệu hóa các dạng khuếch đại sát thương (damage amplification), bao gồm cả loại tăng sát thương kĩ năng (spell damage).
Có cấp bậc cao nhất trong nhóm phép vô hiệu hóa sát thương (damage negating).
Cấp bậc ưu tiên cao hơn Dispersion​ và Blade Mail, nên Raindrops chặn dmg trước khi nó được phản ra.
Cấp bậc ưu tiên thấp hơn Mana Shield​, nên Mana Shield hút damage trước rồi đến Raindrops chặn damage.

Mẹo:

Là item cho lượng hồi mana cao nhất ở đầu game.
Infused Raindrop là một item tuyệt vời cho hero yếu máu phải đối đầu với đối thủ sát thương phép, nó hoàn toàn ngăn chặn được lượng sát thương phép này. Những hero như Terrorblade​, Weaver​ và Sniper có luowngi giáp cao nhưng máu giấy thì rất cần Infused Raindrop để đối đầu với hero sát thương phép (sát thương vật lý thì bó tay).
Infused Raindrop rất hữu ích để chống lại các hero đi harass lane sớm với sát thương phép thuật, đặc biệt là những hero có lượng dame phép lớn và đốt mana cao như Queen of Pain​, Leshrac​, Lich​, Visage​ và Lina​.
Infused Raindrop cũng tốt  để chống lại hero có sát thương phép thấp hơn như: Storm Spirit, Arc Lightning​ và Arcane Bolt​, mặc dù những phép thuật này làm tiêu tốn Infused Raindrop hơn các phép thuật có lượng sát thương lớn.
Infused Raindrop sẽ không hiệu quả với các sát thương phép <50 như các chiêu của Viper​, Warlock​, Jakiro​ và Huskar​.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.