Khiên cổ vật

Khiên cổ vật

Khiên cổ vật

Khiên cổ vật

Khiên cổ vật
Giá: 365 (365)
+75 Máu
Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính địch còn dưới 200 Máu. Tiêu diệt một quân lính hồi cho tướng đồng minh gần nhất 40 Máu và cho người may mắn đó số vàng của quân lính đó. Hiệu ứng này chỉ xảy ra khi có tướng đồng minh cạnh bên. Sạc lại mỗi 60 giây. Tối đa 2 cộng dồn.
Giới hạn 1 trang bị tăng vàng mỗi người

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.