Khiên lửa

Khiên lửa

Khiên lửa

Khiên lửa

Khiên lửa
Thời gian hồi chiêu: 10s
Tiêu hao: 20 Năng lượng
Khoảng cách: Bản thân
Gia tăng Giáp và Kháng Phép của Annie đồng thời sát thương những kẻ địch tấn công Annie bằng các đòn đánh thường.
Tăng Giáp và Kháng phép thêm 10/20/30/40/50 trong 5 giây. Gây 20/30/40/50/60 (+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên những kẻ địch đánh Annie bằng đòn đánh cơ bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.