Triệu hồi: Tibbers

Triệu hồi: Tibbers

Triệu hồi: Tibbers

Triệu hồi: Tibbers

Triệu hồi: Tibbers
Thời gian hồi chiêu: 120/100/80
Tiêu hao: 100 Năng lượng
Khoảng cách: 600
Annie gọi chú gấu Tibber của mình trong một vụ nổ, gây 175/300/425 (+80% sức mạnh phép thuật) sát thương phép lên các đơn vị trong vùng ảnh hưởng.
Trong 45 giây kế tiếp, Tibbers đuổi theo kẻ địch, liên tục gây 20/30/40(+20% sức mạnh phép thuật) sát thương phép mỗi giây lên những kẻ địch xung quanh.
Tibbers có 1200/2100/3000 máu, 30/50/70 giáp, 25/45/65 kháng phép và 80/105/130 sát thương.
Nếu Annie sử dụng Khiên lửa khi Tibbers còn sống, Tibbers sẽ tăng 300 tốc độ di chuyển và được tăng các chỉ số như Annie khi sử dụng Khiên lửa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.