Kiếm truy hồn

 

Kiếm truy hồn

Giá: 1750

 

+ 40 Công vật lý

 

+ 6% hút máu

 

Nhận Tê Cóng

 

+15% Giảm thời gian hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

 

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 3 Công vật lý cho tướng, hiệu ứng cộng dồn 15 lần – Nội tại duy nhất

 

Săn linh hồn: Gây thêm (300 + cấp*20) điểm sát thương phép lên kỹ năng hoặc đòn thường của Tướng vào lần kế tiếp, đồng thời trong 3 giây tiếp theo được tăng 7% công vật lý ( chỉ có tác dụng khi cận chiến) (30 giây Thời gian hồi chiêu)- Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.