Mặt nạ Berith

 

Mặt nạ Berith

Giá: 2120

 

+140 Công phép

 

+225 Giáp

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

[Thống khổ] – Nội tại duy nhất

 

Thống khổ: gây thêm sát thương phép tương đương với 3% máu hiện tại của mục tiêu mỗi giây, kéo dài trong 3 giây (sát thương lên Quái Rừng tối đa: 80) – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.