Mặt nạ sơn thạch

Mặt nạ sơn thạch

Mặt nạ sơn thạch

Mặt nạ sơn thạch

Mặt nạ sơn thạch
Giá: 2200 (385)
+500 Máu  +100% Hồi máu cơ bản
+10% Giảm thời gian hồi chiêu
Nội tại DUY NHẤT – Chiến Lợi Phẩm: Các đòn đánh thường cận chiến hành quyết các quân lính địch còn dưới 400 Máu. Tiêu diệt một quân lính hồi cho tướng đồng minh gần nhất 50 (+1% chỉ số Máu tối đa của bạn) Máu và cho người may mắn đó số vàng của quân lính đó. Hiệu ứng này chỉ xảy ra khi có tướng đồng minh cạnh bên. Sạc lại mỗi 30 giây. Tối đa 4 cộng dồn.
Kích hoạt DUY NHẤT:Tạo một lớp lá chắn sát thương có trị giá ngang với 10% số Máu tối đa của bạn trong 4 giây. Sau 4 giây mục tiêu đó phát nổ gây 100% tổng Sát thương Vật lí và 30% chỉ số Sức mạnh Phép thuật của mục tiêu thành sát thương phép trên diện rộng. (60 giây thời gian hồi.) Giới hạn 1 trang bị tăng vàng mỗi người
Được ghép từ:

Vòng Tay Targon

Vòng Tay Targon

Hỏa ngọc

Hỏa ngọc

Khiên cổ vật

Khiên cổ vật

Hồng ngọc

Hồng ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.