Minh mẫn

Minh mẫn
Minh mẫn
Minh mẫn
Cấp: 1 | Thời gian hồi chiêu: 180s
Hồi 40% số Năng lượng tối đa (dựa trên cấp của tướng) cho tướng và đồng minh xung quanh của bạn.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar