Phép bổ trợ

Tổng hợp cập nhật các phép bổ trợ trong liên minh huyền thoại

Tốc biến

Tốc biến Cấp: 12 | Thời gian hồi chiêu: 300s Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.

Lá chắn

Lá chắn Cấp: 4 | Thời gian phục hồi chiêu: 210s Tạo lớp bảo hộ tạm thời giúp chặn 95 sát thương (dựa trên cấp của tướng) khỏi tướng của bạn trong 2 giây.

Kiên cố

Kiên cố Cấp: 1 | Thời gian hồi chiêu: 210s Trụ Đồng minh: Tăng mạnh tốc độ hồi phục và Tốc độ Đánh trong 8 giây. Trụ Đối phương: Giảm sát thương gây ra đi 80% trong 8 giây.

Thiên lý nhãn

Thiên lý nhãn Cấp: 8 | Thời gian phục hồi chiêu: 60s Soi sáng một khu vực nhỏ trên bản đồ của bạn cho đồng đội cùng thấy trong 5 giây (sử dụng được ở bất cứ đâu).

Thiêu đốt

Thiêu đốt Cấp: 10 | Thời gian hồi chiêu: 210s Thiêu Đốt gây 70- 410 sát thương chuẩn (dựa trên cấp của tướng) lên mục tiêu tướng địch trong vòng 5 giây đồng thời giảm các hiệu ứng hồi máu của nạn nhân đi 50% trong thời gian hiệu lực.

Minh mẫn

Minh mẫn Cấp: 1 | Thời gian hồi chiêu: 180s Hồi 40% số Năng lượng tối đa (dựa trên cấp của tướng) cho tướng và đồng minh xung quanh của bạn.

Thanh tẩy

Thanh tẩy Cấp: 6 | Thời gian hồi chiêu: 210s Loại bỏ các trạng thái vô hiệu hóa và bùa hại từ phép bổ trợ trên tướng của bạn đồng thời giảm thời gian hiệu lực của các trạng thái vô hiệu hóa mới bồi thêm vào đi 65% trong 3 giây kế tiếp.

Dịch chuyển

Dịch chuyển Cấp: 6 | Thời gian hồi chiêu: 300s Sau khi niệm trong 4 giây, tướng của bạn sẽ dịch chuyển đến vị trí của một đơn vị lính, trụ, hoặc mắt đồng minh. Thời gian hồi chiêu sẽ chỉ còn 240 giây nếu bạn sử dụng lên trụ phe mình, hoặc nếu tự… read more »

Trừng phạt

Trừng phạt Cấp độ: 10 | Thời gian hồi chiêu: 15s Gây 390-1000 (tùy vào cấp độ tướng)sát thương chuẩn lên mục thiêu quái to hoặc khủng hoặc lính địch. Trừng phạt nhận thêm một điểm tích trữ mỗi 70s, tối đa 2 điểm. Trừng phạt quái to giúp nhận các cường hóa tùy biến.

Hồi sinh

Hồi sinh Cấp độ: 1 | Thời gian hồi phục chiêu: 540s Lập tức hồi sinh tướng của bạn tại Bệ Đá Cổ, tướng của bạn nhận được 125% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 12 giây và tăng máu lên 220-560 (tùy cấp độ tướng) trong 2 phút.

Sidebar