Tốc biến

Tốc biến
Tốc biến
Tốc biến
Cấp: 12 | Thời gian hồi chiêu: 300s
Dịch chuyển tướng của bạn đi một khoảng cách nhỏ hướng đến vị trí con trỏ.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar