Lá chắn

Lá chắn
Lá chắn
Lá chắn
Cấp: 4 | Thời gian phục hồi chiêu: 210s
Tạo lớp bảo hộ tạm thời giúp chặn 95 sát thương (dựa trên cấp của tướng) khỏi tướng của bạn trong 2 giây.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar