Hồi sinh

Hồi sinh
Hồi sinh
Hồi sinh
Cấp độ: 1 | Thời gian hồi phục chiêu: 540s
Lập tức hồi sinh tướng của bạn tại Bệ Đá Cổ, tướng của bạn nhận được 125% Tốc độ Di chuyển giảm dần trong 12 giây và tăng máu lên 220-560 (tùy cấp độ tướng) trong 2 phút.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar