Hồi máu

Hồi máu

Hồi máu

Hồi máu

Hồi máu
Cấp độ: 1 | Thời gian phục hồi chiêu 240s
Hồi 90-395 và tăng 30% tốc độ di chuyển trong 1 giây cho bạn và tướng cùng đội gần nhất. Hiệu ứng hồi máu trên những lần sử dụng liên tiếp trong 35s sẽ bị giảm một nửa hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.