Tốc hành

Tốc hành
Tốc hành
Tốc hành
Cấp độ: 1 | Thời gian phục hồi chiêu: 210s
Tướng của bạn có thể chạy xuyên vật thể và được gia tăng 27% Tốc độ Di chuyển trong 10 giây.

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar