Ngọc đại pháp sư

 

Ngọc đại pháp sư

Giá: 2010

 

+140 Công phép

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

Tưởng thưởng anh hùng: Khi tướng lên cấp, hồi phục 20% Máu và Năng lượng trong 3 giây – Nội tại duy nhất

 

Thời gian: Mỗi 30 giây nhận thêm 12 Công phép, và 110 Máu. Hiệu ứng cộng dồn tối đa 10 lần – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.