Welcome to HướngDẫn24h.com

Chia sẻ kiến thức

Tổng hợp tin tức, trang bị, tướng, hướng dẫn sử dụng chơi game Liên Quân Mobile, cập nhật liên tục, mẹo chơi từng tướng.

Sách Truy Hồn

  Sách Truy Hồn Giá: 2110   +220 Công phép   +500 Máu   [Tróc nã] – Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây)   [Diệt… read more »

Thương Xuyên Phá

  Thương Xuyên Phá Giá: 2020   +110 Công vật lý   Nghiền ép: Tăng (100 + cấp tướng * 10) xuyên giáp – Nội tại duy nhất   Khinh công: Rời khỏi trạng thái giao tranh giúp tăng 10% Tốc chạy – Nội tại duy nhất  

Đao Truy Hồn

  Đao Truy Hồn Giá: 1800   +100 Công vật lý   +10% Hút máu   [Tróc nã] – Nội tại duy nhất: Sát thương trúng đích khiến mục tiêu bị giảm 50% khả năng hồi máu trong 1.5 giây (nếu sát thương từ đòn đánh thường sẽ khiến hiệu lực kéo dài 3 giây)… read more »

Vuốt Hung Tàn

  Vuốt Hung Tàn Giá: 1960   +30% Tốc đánh   +20% Tỷ lệ chí mạng   +5% Tốc chạy   [Hung bạo] – Nội tại duy nhất   Hung bạo: Các đòn đánh thường trúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10%, kéo dài 2 giây, cộng dồn tối đa 5 lần – Nội… read more »

Cung tà ma

  Cung tà ma Giá: 2300   + 90 công vật lý   + 10% hút máu   + 15% chí mạng   Hấp huyết: Tăng 90% hút máu với các vị tướng đánh xa kéo dài 3 giây (Thời gian hồi 60 giây) – Kích hoạt duy nhất  

Liềm Đoạt Mệnh

  Liềm Đoạt Mệnh Giá: 2000   +60 Công vật lý   +5% Giảm hồi chiêu   [Thần linh can thiệp] – Nội tại duy nhất: Tiến vào trạng thái bất tử, miễn nhiễm sát thương và tăng Tốc chạy thêm 20% trong 1 giây; 90 giây hồi chiêu  

Giày Hermes

  Giày Hermes Giá: 580   Nhanh nhẹn: Tăng 60 Tốc chạy khi không chịu sát thương – Nội tại duy nhất   +60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất  

Giày du mục

  Giày du mục Giá: 660   +25% Tốc đánh   +60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất  

Giày phù thủy

  Giày phù thủy Giá: 710   +40 Công phép   +60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất   + 75 Xuyên giáp phép – Nội tại duy nhất  

Giày thuật sĩ

  Giày thuật sĩ Giá: 710   +15% Giảm hồi chiêu   +60 Tốc chạy – Nội tại duy nhất  

Sidebar