Vuốt Hung Tàn

 

Vuốt Hung Tàn

Giá: 1960

 

+30% Tốc đánh

 

+20% Tỷ lệ chí mạng

 

+5% Tốc chạy

 

[Hung bạo] – Nội tại duy nhất

 

Hung bạo: Các đòn đánh thường trúng đích giúp tăng tốc đánh thêm 10%, kéo dài 2 giây, cộng dồn tối đa 5 lần – Nội tại duy nhất

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar