Phù chú trường sinh

 

Phù chú trường sinh

Giá: 2680

 

+1700 Máu

 

+100 Hồi máu/5s

 

[Trường sinh] [Huyết thống] – Nội tại duy nhất

 

Tái Sinh: Hiệu ứng hồi máu được gia tăng thêm 20% – Nội tại duy nhất

 

Trường sinh: Tăng máu tối đa thêm 10% – Nội tại duy nhất

 

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar