Sách cũ

Cost: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật
Sách cũ
Sách Cũ
Giá: 435 (435)
+20 Sức mạnh phép thuật

Có thể ghép thành:

Giáp tay SeekerCost
Giáp tay Seeker

Thủy kiếm
Thủy kiếm

Linh hồn lạc lõng
Linh hồn lạc lõng

Mặt nạ đọa đầy LiandryCost
Mặt nạ đọa đầy Liandry

Mặt nạ ma ám
Mặt nạ ma ám

Mũ phù thủy WoogletCos
Mũ phù thủy Wooglet

Trượng hư vô
Trượng hư vô

Sách quỷ
Sách quỷ

Súng HextechCost
Súng Hextech

Trượng pha lê RylaiCost
Trượng pha lê Rylai

Sách chiêu hồn của Mejai
Sách chiêu hồn của Mejai

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar