Lam ngọc

Lam NgọcGiá: 400 (400) +200 Năng lượng
Lam ngọc
Lam Ngọc
Giá: 400 (400)
+200 Năng lượng

Có thể ghép thành:

Đá bảo hộ

Khiên mãnh sư

Nước mắt tử thần

Thủy kiếm

Comments

So empty here ... leave a comment!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Sidebar