Thủy kiếm

Thủy kiếm

Thủy KiếmGiá: 1200 (365) +200 Năng lượng +25 Sức mạnh phép thuật Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng chỉ số sát thương vật lí cơ bản của bạn (2 giây thời gian hồi). Không cộng dồn với Tam hợp kiếm hoặc Song kiếm tai ương

Thủy kiếm

Thủy Kiếm
Giá: 1200 (365)
+200 Năng lượng
+25 Sức mạnh phép thuật
Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng chỉ số sát thương vật lí cơ bản của bạn (2 giây thời gian hồi). Không cộng dồn với Tam hợp kiếm hoặc Song kiếm tai ương
Tạo bởi:

Lam ngọc

Sách cũ

Có thể ghép thành:

Găng tay băng giá

Song kiếm tai ương

Tam hợp kiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.