Stout Shield Dota 2

Stout Shield Dota 2

Stout Shield Dota 2

Giá:200Mua từ cột Armaments
Bị động:Damage Block
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép:

Stout Shield là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Armaments) hoặc ở Side Lane Shop.
Có khả năng chặn một lượng sát thương vật lí từ những đòn đánh tay, chặn nhiều hay ít phụ thuộc vào người trang bị là dạng đánh gần hay đánh xa. 

Tỉ lệ chặn: 50%
Số sát thương chặn (Đánh gần): 16
Số sát thương chặn (Đánh xa): 8
Phân bóng có khả năng chặn đòn nhờ trang bị.
Lưu ý:

  • Không chặn sát thương từ đòn đánh các loại cọc (wards), ví dụ (Plague Ward​, Mass Serpent Ward​, Death Ward​).
  • Không chặn sát thương vật lý từ các kĩ năng.
    Ngoại lệ duy nhất là The Swarm​.
  • Sử dụng cơ chế Xác suất tăng dần (pseudo-random distribution – PRD).
    • 50% tính theo PRD nghĩa là phát đánh đầu tiên có 25.701% cơ hội bị chặn. Mỗi đòn đánh không bị chặn sẽ tăng 25.701% cơ hội cho đòn kế tiếp. Tăng đến khi xuất hiện đòn bị chặn thì đòn kế tiếp quay lại giá trị 25.701%. Thông thường, 2 phát đánh sẽ có 1 phát bị chặn. Tối đa, 4 phát đánh sẽ có 1 phát bị chặn.
  • Tính phân bóng (illusions) như Hero, còn creep-heroes như quái thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.