Tái sinh

Tái sinh

Tái sinh

Tái sinh

Thời gian phục hồi: 240s
Sau khi chết, Anivia hóa thành một quả trứng và được hồi đầy Máu đồng thời nhận −40/−25/−10/+5/+20 Giáp và Kháng phép. Chỉ số này sẽ thay đổi vào level 5, lv 8, 12 và 15. Nếu vẫn còn sống sau 6 giây sẽ được tái sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.