Thánh kiếm

 

Thánh kiếm

Giá: 2120

 

+90 Công vật lý

 

 

 

+25% Tỷ lệ chí mạng – Nội tại duy nhất

 

 

 

Nội tại duy nhất – Thánh kiếm: Sau khi đánh chí mạng giúp tăng (cấp tướng * 3) tốc chạy trong 1.5 giây (chỉ có hiệu quả khi dùng với tướng đánh xa)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.