Thuẫn nham thạch

 

Thuẫn nham thạch

Giá: 1980

 

+ 150 giáp

 

+150 giáp phép

 

+ 1000 máu

 

Tích tụ: Sau khi kích hoạt, lực tấn công của bản thân giảm 70% trong 3 giây. Hết 3 giây đạt được một lớp khiên chắn (30% sát thương gánh chịu chưa qua giảm + 10% máu tối đa) trong 3 giây. (Thời gian hồi: 75 giây) – Kích hoạt duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.