Cung Bão Tố

 

Cung Bão Tố

Giá: 1750

 

+15 Công vật lý

 

+20% Tốc đánh

 

+10% Hút máu

 

[Săn bắt] [Lùng diệt] [Lốc xoáy] – Nội tại duy nhất

 

[Săn bắt]: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

 

[Lùng diệt]: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 2% Tốc đánh, hiệu ứng cộng dồn 15 lần – Nội tại duy nhất

 

[Lốc xoáy]: Liên tục đánh thường cùng mục tiêu sẽ gây thêm 15 sát thương phép (mỗi 3 cấp tăng lên 1 điểm), tối đa cộng dồn 6 lần

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.