Cung Gió Lốc

 

Cung Gió Lốc

Giá: 750

 

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng – Nội tại duy nhất

 

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 1.5% Tốc đánh, hiệu ứng cộng dồn 20 lần – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.