Đá tỏa sáng

Đá tỏa sáng

Đá tỏa sáng

Đá tỏa sáng

Đá tỏa sáng
Giá: 800 (400)
+150 Máu
Nội tại DUY NHẤT – Tái Tạo Mắt: Khởi đầu với 4 điểm tích trữ và tự hồi lại đầy mỗi khi ghé thăm cửa hàng.
Kích hoạt DUY NHẤT – Mắt Ma: Sử dụng một điểm tích trữ để cắm xuống một cọc Mắt Xanh tàng hình giúp soi sáng một vùng quanh nó trong 3 phút. Một người chơi chỉ có thể cắm 3 Mắt Xanh trên bản đồ một lúc. (Nội tại DUY NHẤT trùng tên không cộng dồn với nhau.)
Được ghép từ:

Hồng ngọc

Hồng ngọc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.