Vật tổ tím tối cao

Vật tổ tím tối cao

Vật tổ tím tối cao

Vật tổ tím tối cao

Vật tổ tím tối cao
Giá: 250(250)
Giới hạn chỉ 1 Phụ Kiện. Yêu cầu cấp 9+ để nâng cấp.
Kích hoạt DUY NHẤT: Đặt một mắt tím giúp soi sáng một vùng rộng và phát hiện các đơn vị tàng hình lân cận cho đến khi bị phá hủy (120 giây thời gian hồi.) Giới hạn 1 Mắt Tím trên bản đồ với mỗi người chơi.
(Phụ Kiện không thể được dùng trong 30 giây đầu của trận đấu. Bán đi một Phụ Kiện sẽ vô hiệu hóa chức năng sử dụng Phụ Kiện trong 120 giây.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.