Vật tổ xanh tối cao

Vật tổ xanh tối cao

Vật tổ xanh tối cao

Vật tổ xanh tối cao

Vật tổ xanh tối cao
Giá: 250 (250)
Giới hạn chỉ 1 Phụ Kiện. Yêu cầu cấp 9+ để nâng cấp.
Kích hoạt DUY NHẤT: Đặt một mắt tàng hình giúp soi sáng một vùng rộng, tồn tại trong 180 giây (60 giây thời gian hồi.) Tích trữ một điểm mỗi 60 giây, lên đến tối đa 2 điểm. Giới hạn 3 Mắt Xanh trên bản đồ với mỗi người chơi.
(Phụ Kiện không thể được dùng trong 120 giây đầu của trận đấu. Bán đi một Phụ Kiện sẽ vô hiệu hóa chức năng sử dụng Phụ Kiện trong 120 giây.)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.