Dust of Appearance Dota 2

Dust of Appearance

Dust of Appearance

Giá:180Mua từ cột Consumables
Kích hoạt:Tiêu hao
Charges:2
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không

Dust of Appearance là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables.
Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ.
Dust of Appearance được phép sử dụng bởi người chơi khác (completely shareable)
Tác dụng lên kẻ địch:
Khi kích hoạt sẽ phát hiện và làm chậm kẻ địch đang tàng hình xung quanh.
Phạm vi tác dụng: 1050
Tốc chạy giảm: 20%
Thời gian hiệu lực: 12
Cooldown 30 Mana 5
Lưu ý:
Hủy phép niệm (channeling spells) khi dùng.
Tạo debuff lên tất cả kẻ địch trong khu vực, kể cả không tàng hình.
Chỉ có tác dụng tại thời điểm kích hoạt, những ai đi vào khu vực sau đó không bị ảnh hưởng.
Khác với hiệu ứng hình ảnh trong game, Dust có tác dụng lên toàn bộ khu vực ngay khi kích hoạt.
Dùng thêm Dust khi kẻ địch vẫn còn debuff sẽ không cộng dồn làm chậm, chỉ làm mới thời gian hiệu lực.
Có tác dụng lên đối tượng khuất tầm nhìn (fog of war) và đối tượng có bất khả xâm phạm (invulnerable).
Nhưng không có tác dụng đối với đối tượng ẩn (hidden) và các loại cọc (wards).
Không làm hiện hình các đối tượng dưới tác dụng của Shadow Dance của Slark​ và Smoke of Deceit
(mặc dù debuff vẫn được tạo ra trên người chúng).
Chỉ làm chậm (slow) đối tượng đã tàng hình.
Nên trong thời gian làm mờ, đối tượng sẽ không bị làm chậm.
Kinh nghiệm
Debuff dust dễ dàng bị giải trừ bởi một số Hero như Weaver​ hay các trang bị như Diffusal Blade hay Manta Style, cho nên hãy lập kế hoạch phù hợp, và cân nhắc mang thêm các vật phẩm phát hiện tàng hình khác, như Sentry Wards hoặc Gem of True Sight.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.