Tome of Knowledge Dota 2

Tome of Knowledge

Tome of Knowledge

Giá:150Mua từ cột Consumables
Kích hoạt:Tiêu hao
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không

Tome of Knowledge là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables.
Bắt đầu có hàng từ phút thứ 10.
Cần 10 phút để có thêm 1 quyển.
Số lượng tối đa có trong cửa hàng là 3 cái.
Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ.
Giá bán lại sẽ cập nhật theo số lượng hiện có trong túi đồ.
Tome of Knowledge được phép sử dụng bởi người khác (sharable).
Tác dụng lên bản thân:
Tăng điểm kinh nghiệm cho bạn.
Kinh nghiệm tăng: 425
Cooldown 0
Lưu ý:
Hủy phép niệm (channeling spells) khi dùng.
Tăng kinh nghiệm (experience) ngay lập tức.
Không thể dùng bởi Spirit Bear và Couriers(gà).
Có thể dùng ngay cả khi đã đạt cấp 25, nhưng chỉ làm lãng phí món đồ.
Kinh nghiệm
Bởi Tome of Knowledge rất rẻ và tăng một lượng kinh nghiệm khá tốt, nên hãy mua nó ngay khi có thể.
Level của hero càng cao thì lượng kinh nghiệm cần để lên cấp càng nhiều, nên Tomes of Knowledge sẽ có ích hơn với những đồng đội có level thấp.
Lý tưởng nhất, Tomes of Knowledge sẽ dùng cho Carry để họ nhanh chóng mạnh lên.
Mặt khác, Support cũng có thể dùng Tomes of Knowledge nhằm bắt kịp với những hero khác về mặt level.
Hãy chú ý dùng Tome of Knowledge để đạt được những level quan trọng, như 6/11/16, nhằm lấy điểm kĩ năng cuối. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong combat sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.