Animal Courier Dota 2

Animal Courier

Animal Courier

Giá:100Mua từ cột Consumables
Kích hoạt:Tiêu hao
Charges:1
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Ghép
40px-flying_courier_radiant_icon
40px-animal_courier_radiant_icon

Animal Courier là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables.
Animal Courier được phép dùng bởi người khác (completely shareable).
Animal Courier mất 2 phút để có hàng mới trong cửa hàng.
Animal Courier có thể được nâng cấp thành Flying Courier.
Tác dụng:
Tạo ra một con thú giúp vận chuyển đồ cho đội bạn.
Cooldown 0
Lưu ý:
Hủy phép niệm (channeling spells) khi mở.
Animal Courier không bị tác động của phần lớn phép.
Danh sách kĩ năng có tác dụng lên Courier xem ở bên dưới.
Cho phép có nhiều Courier một lúc. Nhưng chỉ có con đầu tiên được gọi bằng phím tắt.
Tất cả người chơi trong 1 đội đều có thể điều khiển gà, bất kể ai mua và mở nó.
Khi Animal Courier chết, toàn bộ đội đối phương sẽ nhận được 150 vàng mỗi người.
Nhưng nếu có 1 con Courier khác đang chết, thì sẽ không thưởng vàng (chống feed gà >.<).
Kẻ giết được Courier thì luôn luôn nhận được 150 vàng.
Courier trở nên bất khả xâm phạm (invulnerable) khi ở gần giếng máu nhà nó (fountain).
Khi Courier chết, 2 phút sau nó sẽ hồi sinh tại giếng máu.
Trong thời gian đó, những vật phẩm mà nó đang mang sẽ không thể lấy ra được.
Túi đồ của Courier
Tương tự như Hero, Courier có túi đồ với 6 ô chứa.
Nhưng hầu hết các vật phẩm đều bị vô hiệu hóa khi ở trong túi đồ của Courier, bao gồm phần cộng chỉ số và kĩ năng kích hoạt. Vật phẩm nào bị vô hiệu sẽ hiển thị màu tối trong túi đồ.
Dưới đây là danh sách vật phẩm không bị cấm:
Animal Courier
Bottle
Cheese
Dust of Appearance
Gem of True Sight
Observer Ward
Perseverance
Ring of Health
Ring of Regen
Sage’s Mask
Sentry Wards
Smoke of Deceit
Tango (Shared)
Void Stone
Tuy nhiên, chỉ vài thứ là Courier thực sự có thể dùng:
Animal Courier không có mana, nên Sage’s Mask, Void Stone và hồi mana từ Perseverance trở nên vô dụng.
Và vì không có mana nên Courier không thể kích hoạt Dust of Dust of Appearance hay Town Portal Scroll.
Animal Courier không thể cắm mắt hay chia sẻ Observer Wards và Sentry Wards. Nếu làm điều này, hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi “Item is not usable by Couriers”.
Bottle có thể được nhấp vào nhưng không có bất kì điều gì xảy ra.
Theo đó, Animal Courier cũng không thể nhặt runes, hay lấy nó vào Bottle.
Mặc dù không bị cấm, nhưng Gem of True Sight không có khả năng nhìn thực (True Sight) khi ở trong túi đồ của Courier.
Khi kích hoạt Animal Courier từ trong túi đồ của Courier, thì Courier được tạo ra sẽ mang hình dạng con lừa mặc định – Donkey courier.
Cho phép mua Divine Rapier bằng Animal Courier và bỏ nó ra ngoài. Tuy nhiên, nó không thể nhặt lên lại thêm lần nào nữa, vì về cơ bản nó không thể nhặt Rapier. Tương tự, Courier cũng không lấy được Aegis of the Immortal.
Gem of True Sight và Divine Rapier rớt ra ngoài khi Courier đang mang chúng bị giết.
Courier có thể dùng Tango (Shared) và Cheese và được tăng máu bởi Ring of Regen, Ring of Health và Perseverance. Nó cũng có thể kích hoạt Smoke of Deceit, nhưng không có hiệu ứng smoke lên Courier.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.