Observer Ward Dota 2

Observer Ward

Observer Ward

Giá:100Mua từ cột Consumables
Kích hoạt:Tiêu hao
Charges:1
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Máu:200
Kinh nghiệm:25
Khả năng:Tàng hình

Observer Ward là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables.
Trong cửa hàng, Observer Ward có 2 cái khi bắt đầu trận.
Sau mỗi 150 giây, số lượng tăng thêm 1.
Số lượng tối đa là 4 cái.
Cộng dồn số lượng với chính nó và với Sentry Wards vào 1 ô chứa đồ.
Observer Wards được phép sử dụng bởi người khác (completely shareable).
Observer Wards không cho khả năng nhìn thực (True Sight).
Tác dụng lên vùng:
Cắm một con mắt tàng hình xuống vị trí chỉ định, cung cấp tầm nhìn khu vực xung quanh. Tồn tại trong 6 phút.
Nhấn giữ Ctrl để đưa một Observer Ward cho đồng đội.
Tầm sử dụng: 500
Tầm nhìn: 1600
Thời gian tồn tại: 360
Cooldown 1
Lưu ý:
Cung cấp tầm nhìn dạng mặt đất (ground vision) trong phạm vi 1600 đơn vị.
Không thể cắm trong khu vực giếng máu (fountain), bao gồm cả một vùng nhỏ phía dưới dốc, và trong hang Roshan.
Nhấn giữ Ctrl để đưa cho đồng đội 1 con mắt, thay vì toàn bộ số mắt trong túi đồ.
Không thể đưa cho gà (Courier) hay Lone Druid​’s Spirit Bear bằng cách trên.
Observer Ward bị phá ngay lập tức bởi Tango và Quelling Blade (và các dạng nâng cấp của nó).
Khu vực sinh ra quái rừng (Creep) sẽ hiện ra khi bạn định cắm mắt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.