Trang bị Consumables Dota 2

Thư viện Dota 2, Dota 2 wiki, hướng dẫn chơi dota 2 mới nhất, các trang bị trong Dota 2, mẹo Dota 2, Tips dota 2

Healing Salve Dota 2

Giá:110 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi máu Charges: 4 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Healing Salve là một vật phẩm (item) có thể mua ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Khi bán lại, giá cập nhật theo số Healing Salve còn lại…. read more »

Town Portal Scroll

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Town Portal Scroll là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop (dưới mục Consumables) hoặc ở Side Lane Shop. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Town Portal Scroll được phép sử dụng bởi… read more »

Tango Dota 2

Giá:125 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 4 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Tango là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Khi bán lại, giá cập nhật theo số Tango còn lại. Một bộ Tango không… read more »

Clarity Dota 2

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi mana Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Kinh nghiệm: 25 Khả năng: Tàng hình Clarity là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Khi bán lại, giá cập nhật theo số… read more »

Bottle Dota 2

Giá:660 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi máu Khả năng: Đựng Rune Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Bottle là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Consumables) hoặc ở Side Lane Shop. Tuy nhiên, Bottle khi mới mua từ Side Lane Shop chỉ có 1 điểm sử dụng. Bottle… read more »

Sentry Wards Dota 2

Giá:200 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 2 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Máu: 200 Kinh nghiệm: 0 Khả năng: Tàng hình – True Sight The Sentry Ward là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop, trong cột Consumables. Cộng dồn với chính nó và Observer Ward vào… read more »

Observer Ward Dota 2

Giá:100 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Máu: 200 Kinh nghiệm: 25 Khả năng: Tàng hình Observer Ward là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables. Trong cửa hàng, Observer Ward có 2 cái khi bắt đầu trận. Sau mỗi… read more »

Animal Courier Dota 2

Giá:100 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Animal Courier là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới mục Consumables. Animal Courier được phép dùng bởi người khác (completely shareable). Animal Courier mất 2 phút để có hàng mới trong cửa hàng…. read more »

Tome of Knowledge Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Tome of Knowledge là một vật phẩm có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables. Bắt đầu có hàng từ phút thứ 10. Cần 10 phút để có thêm 1 quyển. Số lượng tối đa có trong cửa hàng… read more »

Dust of Appearance Dota 2

Giá:180 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 2 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Dust of Appearance là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop, dưới cột Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Dust of Appearance được phép sử dụng bởi người chơi khác (completely shareable)… read more »

Sidebar