Sentry Wards Dota 2

Sentry Wards

Sentry Wards

Giá:200Mua từ cột Consumables
Kích hoạt:Tiêu hao
Charges:2
Tháo rời:Không
Cảnh báo đồng đội:Không
Máu:200
Kinh nghiệm:0
Khả năng:Tàng hình – True Sight

The Sentry Ward là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop, trong cột Consumables.
Cộng dồn với chính nó và Observer Ward vào 1 ô chứa đồ.
Sentry Wards được phép sử dụng bởi người khác (completely shareable).
Tác dụng lên kẻ địch:
Cắm một con mắt xanh tàng hình xuống vị trí chỉ định, có khả năng nhìn thực (True Sight), cho phép nhìn thấy kẻ địch tàng hình và mắt của chúng, với điều kiện phải có tầm nhìn trong khu vực.
Nhấn giữ Ctrl để chia sẻ 1 con mắt cho đồng đội.
Tầm sử dụng: 500
Phạm vi tác dụng: 850
Thời gian tồn tại: 4 phút
Cooldown 1
Lưu ý:
Cung cấp 150 tầm nhìn dạng mặt đất (ground vision) tại vị trí cắm trong 12 giây đầu tiên.
Không thể cắm trong khu vực giếng máu (fountain) (bao gồm cả một vùng nhỏ phía dưới dốc), và trong hang Roshan.
Nhấn giữ Ctrl cho phép người sở hữu đưa cho đồng đội 1 con mắt, thay vì toàn bộ số mắt trong túi đồ.
Không thể đưa cho Courier hay Lone Druid​’s Spirit Bear bằng cách trên.
Sentry Ward có thể bị phá ngay lập tức bởi Tango và Quelling Blade (và các dạng nâng cấp của nó).
Khu vực sinh ra quái rừng (Neutral creeps) sẽ được vẽ ra khi bạn chọn vị trí cắm mắt.
Khả năng nhìn thực (True Sight) được tạo ra trong khu vực, không bị cản trở bởi bất kì thứ gì.
Tầm nhìn thực là dạng Aura, sẽ tồn tại thêm 0.5 giây sau khi mất nguồn.
Đây lí do mà bạn có thể cùng lúc phá Sentry của địch khi mặc họ đã phá Sentry của bạn trước (thường gặp ở mid lane).
Không thể phát hiện các đối tượng đang dưới tác dụng của Shadow Dance​, Smoke of Deceit và bom của Techies​ trong phạm vi 125 của Minefield Sign​ đã được nâng cấp bởi Aghanim’s Scepter.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.