Gươm tận thế

 

Gươm tận thế

Giá: 2190

 

+200 Công phép

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

+30% Hồi năng lượng / 5s

 

[Sức mạnh nguyên tố] – Nội tại duy nhất: Sau khi tung chiêu, đòn đánh kế tiếp gây thêm 30% Công vật lý (+80% Công phép cộng thêm) sát thương phép, 2 giây hồi chiêu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.