Gươm sấm sét

 

Gươm sấm sét

Giá: 1780

 

+50 Công vật lý

 

+35% Tốc đánh

 

+5% Tốc chạy

 

[Chớp giật] – Nội tại duy nhất: Mỗi 4 giây sẽ kích hoạt hiệu ứng Chớp giật trong đòn đánh thường kế tiếp gây 102 (+7 mỗi cấp) sát thương phép thuật (sát thương gấp đôi khi người dùng là tướng đánh xa), mỗi đòn đánh thường giảm 1 giây hồi chiêu

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.