Phức hợp kiếm

 

Phức hợp kiếm

Giá: 2150

 

+70 Công vật lý

 

+15% Tốc đánh

 

+8% Hút máu

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

+400 Máu tối đa

 

Sức mạnh nguyên tố: Trong vòng 5 giây sau khi tung chiêu, đòn đánh thường tiếp theo của tướng gây thêm (100% công vật lý) sát thương vật lý , 2 giây hồi chiêu – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.