Lệnh bài phong thần

 

Lệnh bài phong thần

Giá: 1850

 

+250 Giáp

 

+600 Máu

 

+5% Tốc chạy

 

+40 Hồi máu

 

+15 Hồi năng lượng

 

 

 

[Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Công huân]: Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Phong thuẫn] Tạo lá chắn cho bản thân hoặc tướng đồng minh lân cận thấp máu nhất giúp chặn (800 + cấp tướng *80) sát thương, đồng thời giúp tăng 30% tốc chạy cho mục tiêu trong 3 giây; 45 giây hồi chiêu – Kích hoạt duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.