Nhẫn phong thần

 

Nhẫn phong thần

Giá: 1850

 

+90 Công phép

 

+15% Giảm hồi chiêu

 

+5% Tốc chạy

 

+30 Hồi năng lượng

 

 

 

[Quân lương] Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Công huân] Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Phong nhãn] Lập tức làm lộ diện tướng địch gần nhất trong 4 giây; 30 giây hồi chiêu – Kích hoạt duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.