Quyền trượng Rhea

 

Quyền trượng Rhea

Giá: 2220

 

+140 Công phép

 

+10% Giảm hồi chiêu

 

[ Khiên sinh mệnh] – Nội tại duy nhất: Khi lượng máu thấp hơn 40%, nhận được một lá chắn trong 4 giây giúp hấp thụ (450 + cấp tướng * 50) (+40% Công phép cộng thêm) sát thương; 75 giây hồi chiêu

 

Nội tại duy nhất: +25% Hút máu phép

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.