Thập Tự Kiếm

 

Thập Tự Kiếm

Giá: 1970

 

+180 công phép

 

+400 năng lượng

 

+8% tốc chạy

 

Cấp nhận – Nội tại duy nhất: Đòn đánh thường kế tiếp tăng 50% tốc đánh cộng thêm, kéo dài 4 giây. Hồi chiêu 10 giây

 

Ánh sáng – Nội tại duy nhất: Đòn đánh thường gây thêm sát thương phép tương đương 20% Công phép

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.