Lệnh bài phong thạch

 

Lệnh bài phong thạch

Giá: 850

 

+175 giáp

 

+40 hồi máu

 

+15 hồi mana

 

+5%Tốc chạy

 

 

 

[Quân lương] – Chủ thể được nhận 5 vàng hoặc kinh nghiệm mỗi 3 giây khi sở hữu mức vàng hoặc kinh nghiệm thấp nhất đội – Nội tại duy nhất

 

 

 

[Công huân]: Hạ hoặc phụ hạ gục giúp nhận thêm 30% vàng và kinh nghiệm – Nội tại duy nhất

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.