Trang bị

Các trang bị tăng giáp

Khiên băng Randuin

Khiên băng Randuin Giá: 2850 (800) +500 Máu  +70 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Khi bị đánh sẽ làm chậm tốc độ đánh của kẻ ra đòn đi 15% trong 1 giây Kích hoạt DUY NHẤT: Làm chậm tốc độ di chuyển của các kẻ địch xung quanh đi 35% trong 2 giây + 1… read more »

Giáp thiên thần

Giáp thiên thần Giá: 2800(1200) +50 Giáp +50 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: Phục sinh lại tướng đã hi sinh, giúp họ hồi lại 30% số máu và năng lượng tối đa – 5 phút thời gian hồi Được ghép từ:  

Búa băng

Búa băng Giá: 3300 (1025) +700 Máu +30 Sát thương vật lí Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh của bạn làm giảm 40% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong 1.5 giây (30% đối với các đòn đánh xa) Được ghép bởi:  

Chùy gai Malmortius

Chùy gai Malmortius Giá: 3200 (975) +60 Sát thương vật lí  +40 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: +1 Sát thương Vật lí theo mỗi 2% Máu tối đa đã tổn thất, lên đến tối đa +35 Sát thương Vật lí. Nội tại DUY NHẤT – Bảo Hiểm Ma Pháp: Nếu bạn nhận phải sát… read more »

Gươm của vua vô danh

Gươm của vua vô danh Giá: 3200 (700) +25 Sát thương vật lí  +40% Tốc độ đánh +10% Hút máu Nội tại Duy Nhất: Các đòn đánh trúng đích của bạn gây 8% số máu hiện tại của mục tiêu thành sát thương vật lí cộng thêm (tối đa 60 lên quái) Kích hoạt Duy… read more »

Kiếm súng Hextech

Kiếm súng Hextech Giá: 3400 (800) +40 Sát thương vật lí  +80 Sức mạnh phép thuật +10% Hút máu Nội tại DUY NHẤT: +20% Hút Máu Phép Nội tại DUY NHẤT: Các đòn đánh thường và kĩ năng đơn mục tiêu lên tướng sẽ làm giảm thời gian hồi của trang bị này đi 3… read more »

Tam hợp kiếm

Tam hợp kiếm Giá: 3628 (3) +30 Sát thương Vật lí +30 Sức mạnh Phép thuật +30% Tốc độ Đánh +10% Tỉ lệ Chí mạng +8% Tốc độ Di chuyển +250 Máu +200 Năng lượng Nội tại DUY NHẤT – Cuồng Bạo: Các đòn đánh thường tăng 20 Tốc độ Di chuyển trong 2 giây khi trúng mục tiêu…. read more »

Giày cuồng nộ

Giày cuồng nộ Giá: 1000 (225) +25% Tốc độ đánh Nội tại DUY NHẤT – Tăng Tốc Chạy: +45 tốc độ di chuyển Được ghép bởi:  

Giày Ninja

Giày Ninja Giá: 1000 (375) +25 Giáp Nội tại DUY NHẤT: Giảm sát thương nhận vào từ các đòn đánh cơ bản đi 10% (không tính trụ) Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ chạy (không cộng dồn với các loại giày khác) Được ghép bởi:  

Giày thủy ngân

Giày thủy ngân Giá: 1200 (375) +25 Kháng phép Nội tại DUY NHẤT: +45 tốc độ di chuyển (Không cộng dồn với các loại giày khác) Nội tại DUY NHẤT: +35% Kháng hiệu ứng (Kháng hiệu ứng giảm thời gian hiệu lực của choáng, làm chậm, khiêu khích, sợ hãi, câm lặng, mù và chôn… read more »

Sidebar