Sức mạnh phép thuật

Các trang bị tăng sức mạnh phép thuật

Gậy bùng nổ

Gậy bùng nổ Giá:860 +40 sức mạnh phép thuật Gậy bùng nổ có thể ghép thành:

Mũ phù thủy Rabadon

Mũ phù thủy Rabadon Giá: 3300(840) +120 Sức mạnh Phép thuật Nội tại DUY NHẤT: Tăng sức mạnh phép thuật thêm 30%. Ghép bởi:  

Gậy quá khổ

Gậy quá khổ Giá:1600 +80 sức mạnh phép thuật Những trạng bị có thể ghép được từ Gậy quá khổ:

Vọng âm của Luden

Vọng âm của Luden Giá: 3100(650) +120 sức mạnh phép thuật, +7% tốc độ di chuyển, NỘI TẠI DUY NHẤT: Tăng điểm cộng dồn mỗi khi di chuyển hoặc dùng phép. Tại 100 điểm, phép tiếp theo sẽ gây thêm 100 (+0.15 sức mạnh phép thuật) sát thương phép cho tối đa 4 mục tiêu cạnh… read more »

Linh hồn lạc lõng

Linh hồn lạc lõng Giá:850(415) +30 Sức mạnh Phép thuật Nội tại DUY NHẤT: +5% Tốc độ Di chuyển Tạo bởi: Có thể ghép thành:

Giáp Tay Seeker

Giáp Tay Seeker Giá: 1200(465) +30 Giáp +20 Sức mạnh phép thuật Nội tại Duy Nhất: Tiêu diệt một đơn vị giúp tăng thêm 0.5 giáp và sức mạnh phép thuật. Hiệu ứng cộng dồn lên đến 30 lần Tạo bởi: Có thể ghép thành:

Sách cũ

Sách Cũ Giá: 435 (435) +20 Sức mạnh phép thuật Có thể ghép thành:

Thủy kiếm

Thủy Kiếm Giá: 1200 (365) +200 Năng lượng +25 Sức mạnh phép thuật Nội tại DUY NHẤT: Sau khi sử dụng một kỹ năng, đòn đánh cơ bản kế tiếp của bạn sẽ gây thêm sát thương vật lí bằng chỉ số sát thương vật lí cơ bản của bạn (2 giây thời gian hồi)…. read more »

Nhẫn Doran

Nhẫn Doran Giá: 475 +60 Máu+15 Sức mạnh Phép thuật+3 Hồi năng lượng mỗi 5 giây Nội tại: Hồi 4 Năng lượng mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch.  

Sidebar