Trang bị Dota 2

Thư viện Dota 2, Dota 2 wiki, hướng dẫn chơi dota 2 mới nhất, các trang bị trong Dota 2, mẹo Dota 2, Tips dota 2

Robe of the Magi Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Robe of the Magi là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop Một Robe of the Magi cho bạn 72 mana, 0.24 hồi mana và 0.375% sát thương kĩ… read more »

Belt of Strength Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Belt of Strength là một vật phẩm có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Belt of Strength cho bạn 120 máu và 0.18 hồi máu (riêng strength Hero được thêm 6 sát… read more »

Band of Elvenskin Dota 2

Giá:450 Mua từ cột Attributes Tăng: +6 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Band of Elvenskin là một vật phẩm có thể mua tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Band of Elvenskin cho bạn 0.86 giáp và 6 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm… read more »

Circlet Dota 2

Giá:165 Mua từ cột Attributes Tăng: +2 Agility +2 Strength +2 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Circlet là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Circlet cho bạn 40 máu, 0.06 hồi máu, 0.29 giáp, 2 tốc đánh, 24 mana, 0.08 hồi mana, 0.125% sát thương phép… read more »

Mantle of Intelligence Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Intelligence Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép Mantle of Intelligence là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Mantle of Intelligence cho bạn 36 mana, 0.12 hồi mana và 0.1875% sát thương kĩ năng (riêng Intelligence intelligence Hero được thêm… read more »

Slippers of Agility Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Agility Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Slippers of Agility là một trang bị có bán tại Main Shop (dưới mục Attributes) hoặc ở Side Lane Shop. Một Slippers of Agility cho bạn 0.43 giáp và 3 tốc đánh (riêng Agility agility Hero được thêm… read more »

Gauntlets of Strength Dota 2

Giá:150 Mua từ cột Attributes Tăng: +3 Strength Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Gauntlets of Strength là một trang bị có bán tại Main Shop, dưới mục Attributes. Một Gauntlets of Strength cho bạn 60 máu và 0.09 hồi máu (riêng Hero dạng Strength được thêm 3 sát thương tay ).

Iron Branch Dota 2

Giá:50 Mua từ cột Attributes Kích hoạt: Tiêu hao trồng một cái cây Tăng: +1 Strength +1 Agility +1 Intelligence Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Ghép: Iron Branch là một vật phẩm có bán tại Main Shop, dưới mục attributes. Iron Branches không cộng dồn số lượng trong túi đồ,… read more »

Healing Salve Dota 2

Giá:110 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Hồi máu Charges: 4 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Healing Salve là một vật phẩm (item) có thể mua ở Main Shop, dưới mục Consumables. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Khi bán lại, giá cập nhật theo số Healing Salve còn lại…. read more »

Town Portal Scroll

Giá:50 Mua từ cột Consumables Kích hoạt: Tiêu hao Charges: 1 Tháo rời: Không Cảnh báo đồng đội: Không Town Portal Scroll là một (vật phẩm) có bán ở Main Shop (dưới mục Consumables) hoặc ở Side Lane Shop. Cộng dồn số lượng vào 1 ô chứa đồ. Town Portal Scroll được phép sử dụng bởi… read more »

Sidebar